IMK søker lærerassistent (vit.ass)

Institutt for medier og kommunikasjon har ledige deltidsstillinger på timesbasis som vitenskapelige assistenter. Arbeidet vil innebære å bistå med undervisningsoppgaver og oppfølging av studenter. Omfanget vil bli omlag 100 timer i høstsemesteret 2021. Det kan bli aktuelt med en forlengelse for våren 2022 for enkelte av assistentene. 

Send søknad og CV til undervisningsleder Kjetil Rødje: kjetil.rodje@media.uio.no

og studieleder Bjørnar Hjulstad: bjornar.hjulstad@media.uio.no

Fist 7. juni klokka 10:00

 

Published May 12, 2021 10:27 AM - Last modified June 4, 2021 10:17 AM