Prøveforelesning: universitetslektor i norsk for internasjonale studenter, ISS

Johan-Marius Sandvei holder sin prøveforelesning for stillingen som universitetslektor i norsk for internasjonale studenter. Åpent for alle.

Gi en 30-minutters forelesning for internasjonale studenter. Fordel tiden tilnærmet likt mellom følgende to temaer:

Fonetikk:

Forelesning om uttale for trinn 1 med fokus på vokallengde, trykk og rytme.       

Grammatikk:

Forelesning om syntaks for trinn 2-3 med fokus på utfordringer ved bruk av negasjoner.

Published Feb. 22, 2019 1:15 PM - Last modified Feb. 22, 2019 1:21 PM