Faglig informasjon per trinn

Diagnostisk prøve i første undervisningstime

Til tross for plasseringsprøver og bruk av godt skjønn ved trinnplasseringen er det mulig at enkelte studenter er plassert på feil trinn. Det er derfor svært viktig at lærerne allerede fra første dag er oppmerksomme på om det er studenter i klassen som de mener bør flyttes opp eller ned.

ISS har utarbeidet en diagnostisk prøve som lærerne på trinn II, III og IV gir studentene på første dag. Denne prøven bør rettes straks slik at trinnbytte kan skje så raskt som mulig. Prøvene vil bli kopiert i riktig antall og vil ligge i posthyllene på første undervisningsdag.

Trinn-/klassebytte etter undervisningsstart

Trinn- og evt. klassebytte innenfor trinn bør av pedagogiske hensyn skje så raskt som mulig, senest torsdagen i uke 1 av sommerskolen. Tilfeller hvor trinn-/klassebytte framstår som ønskelig, drøftes med Torild Homstad (torild.homstad@iss.uio.no) som er kontaktperson for lærere ift studentrelaterte spørsmål.

Published Oct. 7, 2016 10:40 PM - Last modified Apr. 9, 2018 3:21 PM