Honorar for norskundervisning

Satser for undervisning og sensur

For medlemmer av LO/YS/UNIO og uorganiserte

Nivå

Sats (per 2017)*

Trinn I og II (ekskl. feriepenger) NOK 741,60 per time
Trinn III og IV (ekskl. feriepenger) NOK 768 per time
Sensur av avsluttende eksamen på trinn I og II NOK 216,30 per kandidat
Sensur av avsluttende eksamen på trinn III og IV NOK 256,00 per kandidat

*Disse satsene vil bli regulert i henhold til vårens lønnsoppgjør (2018). Feriepenger (12%) legges til og utbetales i 2019. Se ellers avtale om undervisningsengasjement.

For medlemmer av Akademikerne er ikke tallene klare for 2018, i tabellen er satsene for 2017 

Nivå

Sats (per 2017)*

Trinn I og II (ekskl. feriepenger) NOK 734,40 per time
Trinn III og IV (ekskl. feriepenger) NOK 760,50 per time
Sensur av avsluttende eksamen på trinn I og II NOK 214,20 per kandidat
Sensur av avsluttende eksamen på trinn III og IV NOK 253,50 per kandidat

*Disse satsene vil bli regulert i henhold til vårens lønnsoppgjør (2018). Feriepenger (12%) legges til og utbetales i 2019. Se ellers avtale om undervisningsengasjement.

Utbetaling av honorar

Honorarskjema/timeliste blir gjort tilgjengelig ved kursstart. Utfylt honorarskjema/timeliste leveres til økonomikonsulentene, se kontaktveilederen for kontaktinformasjon. Dette skal skje så fort hver kalendermåned er slutt, og det skal leveres en separat timeliste pr. kalendermåned. Forskuddsbetaling er ikke mulig. ISS behandler honorarer løpende og utbetaling skjer så raskt UiO-systemet tillater det. Arbeidskontrakt må være returnert i underskrevet stand før utbetaling kan skje. 

Det forutsettes at alle norsklærere ved ISS godtgjøres ved vanlig lønnsinnberetning - dvs. ikke etter regning/faktura. Norskundervisningen ved ISS er å anse som et arbeidsforhold, ikke som oppdragsvirksomhet. Dette er i tråd med UiOs retningslinjer for bruk av arbeidskraft.

Spørsmål om lønnsutbetaling rettes til økonomikonsulenten.

Se instruks og kjøreplan for lønn for sommeren 2018.

Last ned timeliste (bokmål).

Last ned timeliste (nynorsk)

Last ned timeliste for sensurering

For mer informasjon om lønn og timelister se Payroll administration.

Published Oct. 7, 2016 10:40 PM - Last modified June 19, 2018 3:05 PM