Oppmøte og fravær i klassene

Oppmøte i klassen

Obligatorisk oppmøte

Sommerskolen gjennomføres i løpet av seks intense sommeruker. Undervisningen er basert på aktiv deltakelse fra studentenes side. Daglig oppmøte i klassen er derfor obligatorisk i alle kurs.

Oppmøtelister

Oppmøte/fravær registreres ved at læreren sender rundt en liste i klassen hver dag der alle oppmøtte studenter undertegner med sitt navn.

Oppmøtelistene (Attendance Sheets) legges ut i lærernes posthylle på ISS-kontoret. Vanligvis gjelder listene for en hel uke og leveres tilbake til kontoret etter undervisningen på fredag.

I første uke av sommerskolen vil det imidlertid være en egen liste for dag 1, dag 2, og dager 3-5 da det i denne oppstartsfasen forekommer trinnbytte. For å kunne administrere dette på en god måte er vi avhengige av at listene leveres tilbake etter undervisningen på dag 1, 2 og 5. Det er satt opp en egen liten ”postkasse” ved lærernes posthyller til dette formålet.

Fravær

Planlagt fravær

Studenten bør informere læreren om planlagt fravær på forhånd. På denne måten blir det mulig å diskutere hvordan studenten på egen hånd kan jobbe med stoffet som blir gjennomgått i klassen mens hun/han er borte. Slikt avtalt fravær bør læreren notere på oppmøtelisten.

Uventet fravær

Ved uventet fravær, f.eks. pga sykdom, bes studenten gi beskjed til ISS-kontoret eller til læreren så fort som mulig. Også denne typen fravær føres opp på oppmøtelisten, enten av læreren eller av ISS-administrasjonen.

Oppfølging av fravær

Dersom oppmøtelisten viser at en student har vært borte i to eller flere dager i løpet av én uke uten at fraværet var avtalt på forhånd eller varslet, vil ISS-administrasjonen innkalle studenten til en samtale for å undersøke hva fraværet skyldes. Dette gjøres først og fremst for å fange opp og rette på problemer på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Konsekvenser av fravær

Adgang til eksamen i alle kurs forutsetter deltakelse i undervisningen med minimum 75%. Fravær skal altså ikke overstige 25%.

Stipendmottakere er forpliktet til å følge undervisningen og ta eksamen. Fravær uten god grunn godtas ikke.

Published Mar. 13, 2014 2:08 PM - Last modified Oct. 7, 2016 10:40 PM