English version of this page

Velferdsprisen

Velferdsprisen ble opprettet våren 2002. Prisen deles ut hvert år under Adventskonserten i Universitetets aula.

Kandidater

Velferdsprisen gis til en gruppe ansatte, et fagmiljø eller en enkeltperson som har utmerket seg ved å styrke arbeidsgleden og fellesskapet ved Universitetet i Oslo – for eksempel ved å tenke nytt i forhold til arbeidsplassen eller ved å bedre det fysiske miljøet eller ved å spre entusiasme og glede på andre måter.

Nomineringsprosess

Finnes det noen ved din enhet/i ditt nærmiljø som du mener fortjener denne prisen, eller synes du noen ved andre enheter fortjener den i år, send inn forslag til Kultur- og velferdsutvalget innen 16. November 2021.

Forslaget skal redegjøre for navn på kandidat/er eller hvilket miljø prisen skal tildeles og inneholde en kort begrunnelse. Merk at forslaget må ha minst fem forslagstillere ansatt i fast stilling ved Universitetet i Oslo.

Nominer en kandidat

Vi håper å få inn mange forslag som kan vise mangfoldet og bredden i virksomheten ved Universitetet i Oslo. Kanskje kan vi få verdsatt innsats som ikke ellers får særskilt oppmerksomhet i universitetssamfunnet.

Lykke til med utvelgelsen!

Mottakere av Velferdsprisen

 • 2020: Renholderne ved UiO
 • 2019 Avdelingsingeniør Carina Knudsen, Medinsk fakultet
 • 2018: Førstekonsulent Gry Stubberud, Helsam
 • 2017: Cathrine Vollelv, Svein Jakob Saltveit og Åge Brabrand fra Naturhistorisk museum
 • 2016: UiODoc (Interesseorganisasjon for PhD og Postdoc ved UiO) 
 • 2015: Unikor (Universitetets kor for ansatte)
 • 2014: Professor Kirsti Strøm Bull
 • 2013: Professor Finn-Erhard Johannessen
 • 2012: Konservator Eivind Bratlie
 • 2011: Rådgiver Karl Andre Norli
 • 2010: Økonomisjef Trond Harr
 • 2009: Overingeniør Tom Tannæs, USIT
 • 2008: Gartnerne i Botanisk Hage, Naturhistorisk museum
 • 2007: Prosjektdirektør Kristin Bakken og professor John Peter Collett
 • 2006: Driftsleder Marit Aukrusttrædet, Teknisk avd.
 • 2005: Avd.ingeniør Toril Enger, NHM
 • 2004: Bedriftsidrettslaget
 • 2003: Avd.ingeniør Håvard Tønnesen, Instituttgruppe for medisinske basalfag
 • 2002: Nedre Blindern driftsområde - områdeleder Nils Bøckman
Publisert 6. okt. 2008 09:02 - Sist endret 30. sep. 2021 14:45