English version of this page

Arbeidsresultater

Når du skriver under en arbeidskontrakt med UiO, aksepterer du samtidig avtalen om rettigheter til arbeidsresultater og avtalene om tilgjengeliggjøring av arbeidsresultater.

Rettigheter til arbeidsresultater (overtakelsesavtalen)

Copyright-sympol i grått med grønt avhugstegn

Formålet med overtakelsesavtalen er å regulere overgangen av rettigheter til arbeidsresultater som UiO har rett til som arbeidsgiver og sikre arbeidstakeren en rimelig godtgjøring for dette.

Overtakelsesavtalen

Tilgjengeliggjøring av arbeidsresultater (Open Access)

Open Access-logo oransj på hvitt grunnPersoner som ble ansatt ved UiO etter 4. juli 2013 plikter å avlevere en post-print versjon av vitenskapelige artikler produsert i forbindelse med ansettelsesforholdet til UiOs elektroniske vitenarkivet. Personer ansatt før 4. juli 2013 oppfordres til å etterfølge dette prinsippet for institusjonell arkivering.

Avtalen om tilgjengeliggjøring av vitenskapelige artikler (pdf) - nynorsk (pdf)
Avtalen om tilgjengeliggjøring av undervisningsmateriale (pdf) - nynorsk (pdf)