Pliktarbeid for stipendiater ved Naturhistorisk museum

Stipendiater med fire års tilsetting har 25% pliktarbeid (til sammen 1695 timer)

Som hovedregel skal tiden fordeles slik:

  • 70% - arbeid i forskergruppen/ fagmiljøet dvs. undervisning, samlings- forskningsbistand med mer
  • 30% - arbeid for fellesseksjonene dvs. Utad ( web, utstillinger, arrangementer for publikum etc.) SKF: (konserveringsarbeid, lab., databaser etc.) samt utvalgsarbeid (phd.utvalg, velferdsutvalg etc.) eller arbeid for administrasjonen.
  • Det er også anledning til å arbeide med andre samlinger (herunder i Botanisk hage).

Avtale

Pliktarbeidsavtale (word) inngås innen to måneder etter tiltredelse. Send pliktarbeidsavtaledokumentet til Elisabeth Aronsen pr. e-post. 

Sammensetning av pliktarbeidet bør være variert innenfor museets arbeidsområder men den enkeltes kompetanse og interesser skal også tas hensyn til. 

Se eksempel på utfylt pliktarbeidsavtale

Avtalen skal være så spesifisert som mulig, men det gis selvfølgelig anledning til å endre avtalen underveis.

Oppfølging

Stipendiaten fører selv regnskap som sendes Elisabeth Aronsen to ganger årlig (juni og desember) med kopi til alle oppdragsgivere.

Publisert 13. nov. 2015 15:19 - Sist endret 8. jan. 2016 13:51