Satser for undervisningsregnskapet ved ISV

Gjelder for aktiviteter som er utført fra og med høsten 2018.

Beregning av undervisningsplikten

Arbeidsplikten beregnes med utgangspunkt i følgende prosentvis fordeling:

 • Undervisning 47 %
 • Administrasjon 6 %
 • Forskning 47 %

Undervisningsplikten slås sammen med administrasjonsplikten. Summen er beregningsgrunnlaget for undervisningsregnskapet, se tabellen nedenfor.

Stilling Arbeidsplikt i % (undervisning og administrasjon) Antall arbeidstimer per år (undervisning og administrasjon)
under 60 år 60-61 år fra 62 år
Professor/førsteamanuensis 53% 898 878 831
Universitetslektor 80% 1356 1326 1254
Professor II 20% 340 332 314
Postdoktor 25% 424
Stipendiater* 25% 424

* For stipendiater som tilsettes for fire år.

Timesatser for forelesninger, seminarundervisning og veiledning

Undervisningsform Uttelling per enkelttime undervisning Kommentar
Forelesning 

5 t

 
Seminar

3,5 t

0,5 t per oppgave kommer i tillegg dersom emnet har kvalifiseringsoppgave e.l.

Uttelling for møter, seminarlederkurs etc. kommer i tillegg.
Designseminar MA og ph.d. 3 t + 3 t per student 3 t grunnsats for hele seminarrekken + 3 t uttelling per student
Prøvedisputas ph.d. 25 t per kandidat

20 t for vurdering + 5 t for deltakelse på prøvedisputasen

Veiledning MA 20 t per semester i to semestre Samlet uttelling 40 t. Kan deles mellom hoved- og biveileder etter avtale.
Veiledning ph.d. 22,5 t per semester i inntil 8 semestre Samlet uttelling 180 t. Kan deles mellom hoved- og biveileder etter avtale.

Timesatser for sensur

 • hvert emne har én av følgende vurderingsform
 • satsene inkluderer uttelling for begrunnelser

Antall sensorer:

 • 1,2 sensorer for emner med 20 studenter eller flere
 • 2 sensorer for emner med 19 studenter eller færre
Vurderingsform Uttelling per kandidat
Kun skoleeksamen (4 - 6 timer) 0,75 t
Hjemme- eller semesteroppgaver + eventuell muntlig vurdering, skoleeksamen, eller annet

Samlet uttelling 1,5 t 

Hvis eksamen består av flere deler deles uttellingen (f.eks. hjemmeoppgave 1 t + muntlig vurdering 0,5 t)

Mappeevaluering (underveisvurdering + sluttvurdering) 3 t + 1 t
Masteroppgave 7 t
Muntlig eksamen 1 t
Klagesensur (grunnsats 4 oppgaver, inkl. lesning av eksempeloppgaver) utover grunnsats, som ordinær sensur

Timesatser for utarbeidelse av eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Vurderingsform Uttelling
Eksamensoppgavesett 4 t
Eksamensoppgavesett STV4020A og STV1020 12 t
Sensorveiledning 1 t
Sensorveiledning STV4020A og STV1020 8 t

Timesatser for emneansvar

Inkluderer ansvar for 

 • emneside
 • detaljert undervisningsplan
 • vurderingsform
 • pensum
 • oppfølging av seminarledere
 • gjennomføring av evalueringer
Type emne Uttelling
BA-emner med seminarer 20 t
BA-emner uten seminarer 15 t
MA-emner og ph.d.-kurs  15 t
Tillegg for utforming av nye emner eller utvikling av nye undervisningsformer 20 t

Øvrige satser i undervisningsregnskapet

Type oppgave Uttelling per semester
Løpende faglige oppgaver 30 t
Kontakttid 20 t
Instituttleder 449 t
Nestleder 224,5 t
Undervisningsleder 337 t
Programleder PECOS 100 t
Programleder INTER, OADM 100 t
Områdelærer 60 t*
Medlem i ph.d.-utvalget 8 t
Lede bedømmelseskomité ph.d. 7 t
Biblioteksansvarlig 10 t
Internasjonal koordinator 35 t
Representant fakultetets sommerskole 30 t
Møter i instituttstyret 3 t per møte
Kurs i universitetspedagogikk (faste vitenskapelig ansatte og postdoktorer) I henhold til omfang (120 t felles introduksjonsdel, stor valgmodul 30 timer, små valgmoduler 15 timer)
Medlem av intervjukomité (intervju + prøveforelesning) 2 t grunnsats + 2 t per søker
Sortering av søkere til vitenskapelige stillinger se fakultetets satser
Doktorgradsbedømmelse

se fakultetets satser

NB: ved 2.gangs vurdering gis halv uttelling i tillegg til den opprinnelige, det vil si 10 timer.

Stillingsbedømmelse se fakultetets satser

* 15 timer for bedømmelse av stipendiatstillinger trekkes fra dersom områdelærer ikke deltar

Publisert 6. mars 2008 13:10 - Sist endret 18. des. 2019 14:00