Forsknings- og utdanningstermin ved ILOS

Som fast vitenskapelig ansatt har du anledning til å søke om forsknings- og utdanningstermin.

Søknadsskjema og frist

  • 15. mai (for vårsemesteret påfølgende år) 
  • 15. oktober (for høstsemesteret påfølgende år)

Benytt UiOs søknadsskjema for å søke.
Søknad sendes administrativ leder Karina Kleiva per e-post.

Før du sender inn søknaden, les HFs utfyllende retningslinjer og Retningslinjer ved UiO

Den som søker om forsknings- og utdanningstermin, må legge fram en tilfredsstillende faglig plan for terminen. En prosjektbeskrivelse på minst en og maksimalt tre sider skal følge søknaden. Her skal det redegjøres nærmere for forskningsprosjektet som skal gjennomføres under forsknings- og utdanningsterminen. Det må også foreligge tidsplan og plan for publisering av forskningsresultatene.

Det er viktig å merke seg at forsknings- og utdanningstermin normalt bare tildeles personer med i gjennomsnitt minst 0,7 publikasjonspoeng per år i løpet av de siste seks år.

I søknaden må søkerne opplyse om når de sist hadde forsknings- og utdanningstermin eller permisjon for å utføre forskning uten hensyn til hvem som finansierte den.

Hvordan behandles søknaden?

Søknadene vurderes og innstilles i forskningskomiteen, og blir deretter behandlet av instituttets lederteam. Svar sendes deretter den enkelte søker så raskt som mulig.

Avspasering

Søknader om avspasering et helt semester sendes inn innen samme frister til administrativ leder.

 

Av Karina Kleiva
Publisert 24. juni 2015 09:39 - Sist endret 5. juni 2020 16:10