Forsknings- og undervisningstermin ved MN-fakultetet

Hensikten med forsknings- og undervisningstermin er å gi muligheter til sammenhengende forskningsvirksomhet, utvikling av utdanningsvirksomhet og pedagogisk utvikling.

Alle vitenskapelig ansatte har nytte av og behov for å videreutvikle sin karriere, men på ulike måter. En god karrierepolitikk skal bidra til at den tilsatte står faglig og karrieremessig sterkere og kan konkurrere bedre. Forsknings- og undervisningstermin inngår som et viktig element i en helhetlig politikk for karriereutvikling. Samtidig er mobilitet nødvendig for å videreutvikle fremragende forskere og undervisere. Fast vitenskapelig ansatte som har fått innvilget forsknings- og undervisningstermin og som skal tilbringe deler av denne i utlandet, kan derfor også søke om utenlandsstipend.

Forsknings- og undervisningstermin er et tilbud som alle fast vitenskapelige ansatte, inkludert lektorer, kan søke om og som tildeles etter fastsatte retningslinjer, og er ikke en rettighet ansatte opparbeider automatisk etter et visst antall semestre/år.

Forsknings- og undervisningstermin, samt utenlandsstipend, innvilges av instituttet. Vennligst se utfyllende retningslinjer for ditt institutt.

 

Søknadsskjema om forsknings- og undervisningstermin (docx)
Søknadsskjema om utenlandsstipend (docx)

Publisert 9. nov. 2015 12:07 - Sist endret 2. apr. 2019 11:33