English version of this page

Grønn resept

Tilbudet om Grønn resept er for ansatte som trenger å komme i gang med trening på grunn av arbeidsrelaterte belastningsplager eller helseproblemer.

Hvem utsteder grønn resept?

Grønn resept er en henvisning som utstedes av Enhet for bedriftshelsetjeneste eller Studenthelsetjenesten (sio.no) på bakgrunn av en helsesamtale.

Ved Enhet for bedriftshelsetjeneste kan du kontakte en av følgende fagpersoner:

Helseprofil og treningstilbud

Alle med Grønn resept får en gratis helseprofil hos Athletica PT Team (sio.no) for å finne ut hvor de står og hvordan de kan komme i gang med realistiske treningsopplegg:

  • Det gis informasjon og råd om hvilke aktiviteter som kan passe i forhold til egne mål og fysiske forutsetninger.
  • Det gjøres en helseprofil ved oppstart (60 min) og en helseprofil oppfølging etter 3-6 måneder (30 min).
  • Ta med grønn resept både til booking av helseprofilen og til selve møtet.

For å delta på videre treningstilbud via SiO Athletica må du kjøpe medlemskap eller betale enkeltbilletter, med mindre tilbudene ligger inn under avtalen SiO har med UiO om trening i arbeidstiden, se oversikt over treningstilbud og medlem i SiO Athlectica som UiO-ansatt.

Gyldig et halvt år

Resepten er gyldig for et halvt år og kan eventuelt fornyes for et halvår til hvis det er behov for det.
 

Publisert 14. des. 2011 10:29 - Sist endret 1. juli 2020 10:38