BHTs tjenester innen fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø

Enhet for bedriftshelsetjeneste bistår med rådgiving, veiledning og kartlegginger når det gjelder fysiske, kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer.

Belysning

Kartlegging og måling av belysning

Kontakt

Rådgivning om synsproblematikk og belysningsforhold

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Databriller

Biologiske arbeidsmiljøfaktorer

Kartlegging og risikovurdering av ansattes eksponering for biologiske risikofaktorer

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

Måling av muggsopp, bakterier, virus etc.

Kontakt

Relatert informasjon

Oppfølging av ansatte utsatt for biologiske faktorer, f.eks. blodsmitte

Kontakt

Relatert informasjon

Målrettede helseundersøkelser basert på risikovurdering

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

Ergonomi

Arbeidsplassvurdering, forebyggende og tilretteleggende

Beskrivelse av tjenesten: Arbeidsplassvurdering

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Ergonomi (arbeidstilsynet.no)

Ergonomi i laboratorier - rådgivning

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Ergonomi i lab (uib.no)

Rådgivning ved muskel- og skjelettplager

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Ergonomi (arbeidstilsynet.no)

Grønn resept - fysisk aktivitet

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Grønn resept

Ergonomiske gruppekartlegginger

Beskrivelse av tjenesten: Ergonomiske kartlegginger

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Ergonomi (arbeidstilsynet.no)

Gruppeveiledning

Beskrivelse av tjenesten: Gruppeveiledning

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Ergonomi (arbeidstilsynet.no)

Bistand ved innkjøp

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Byggesaker, flytting og utforming av arbeidsplasser

Beskrivelse av tjenesten: Byggesaker, flytting og utforming av arbeidsplasser

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Inneklima

Kartlegging og risikovurdering av inneklimafaktorer

Kontakt: Yrkeshygieniker Knut Andresen

Relatert informasjon: Inneklima (arbeidstilsynet.no)

Måling av lufttemperatur, luftfuktighet, karbondioksid og ventilasjon

Kontakt: Yrkeshygieniker Knut Andresen

Rådgivning ved ombygging/nybygg

Beskrivelse av tjenesten: Rådgivning ved ombygging/nybygg

Kontakt: Yrkeshygieniker Knut Andresen

Kjemisk arbeidsmiljø

Kartlegging,måling og risikovurdering av ansattes eksponering for kjemiske stoffer, gasser og damper

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

Rådgivning overfor gravide

Kontakt: Bedriftslege Anne-Lena Lie

Relatert informasjon: Gravide på lab

Oppfølging av ansatte utsatt for kjemiske arbeidsmiljøfaktorer

Kontakt

Målrettede helseundersøkelser basert på risikovurdering

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

Støy

Kartlegging, måling og risikovurdering av ansattes eksponering for støy

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

Rådgivning vedrørende støyreduserende tiltak

Kontakt: Yrkeshygieniker Knut Andresen

Relatert informasjon: Støy og helse (arbeidstilsynet.no)

Rådgivning om bruk av hørselvern

Kontakt: Yrkeshygieniker Knut Andresen

Relatert informasjon: Støy og helse (arbeidstilsynet.no)

Rådgivning ved ombygging/nybygg

Beskrivelse av tjenesten: Rådgivning ved ombygging/nybygg

Kontakt: Yrkeshygieniker Knut Andresen

Relatert informasjon: Støy og helse (arbeidstilsynet.no)

Helseoppfølging - målrettede helseundersøkelser

Beskrivelse av tjenesten

Kontakt

Relatert informasjon

 

Publisert 19. apr. 2012 18:54 - Sist endret 15. okt. 2018 12:52