Arbeidsplassvurdering

Arbeidsplassvurdering er en kartlegging av ulike forhold ved den ansattes arbeidsplass med hensikt  å forebygge muskel-skjelettplager eller for å unngå forverring av plager.

Hva er viktig ved en arbeidsplass?

 • Det finnes mange gode arbeidsstillinger. Det viktigste er å få anledning til variasjon. Arbeidsplassen skal tilpasses slik at hver enkelt arbeidstaker skal kunne ha naturlige og hensiktsmessige arbeidsstillinger og -bevegelser.
 • Arbeidstakere er forskjellige, og utstyr skal derfor være regulerbart, slik at det kan tilpasses den enkelte. Det er viktig å lytte til kroppens signaler - og ta hensyn til disse.
 • Hensiktsmessige hjelpemidler skal være tilgjengelige ved behov, det skal være rutiner for at hjelpemidler skal brukes, og det skal være plass til å bruke dem effektivt.

Hvordan foregår en arbeidsplassvurdering?

 • Arbeidsplassvurderinger utføres av bedriftsfysioterapeut, som har spesialkompetanse på området arbeidsrelaterte muskel-skjelettplager og ergonomi.
 • Vurderingen gjøres ved befaring og ved samtale med den ansatte.
 • Ofte er det kun små justeringer og råd angående hensiktsmessig bruk av møbler og utstyr som skal til. Andre ganger må arbeidsplassen tilrettelegges i større grad og med spesielle hjelpemidler for at den ansatte skal kunne gjøre jobben med reduserte plager.
 • Arbeidsplassvurderinger foretas i alle typer arbeidssituasjoner

Hva kan du selv gjøre?

 • Bli kjent med innstillingsmuligheter på stol og bord og justér dem til egen kropp og egne behov. Se hvordan du kan tilpasse din kontorplass.
 • Variér arbeidsstillinger, ta korte pauser og beveg deg mest mulig i løpet av arbeidsdagen! Se filmer med pauseøvelser som du kan gjøre.

Bestilling

 • Den enkelte ansatt kan ta direkte kontakt med bedriftsfysioterapeut ved Enhet for BHT, men må kontakte lokal leder før det foretas en arbeidsplassvurdering
 • Rapport etter arbeidsplassvurderingen går i Ephorte til leder
Publisert 11. juli 2013 13:55 - Sist endret 13. nov. 2018 12:34