Ergonomisk kartlegging

Ergonomiske kartlegginger gjøres enten som en enkeltstående aktivitet, i etterkant av en vernerunde eller i forbindelse med etablering av nye arbeidsplasser. Det innebærer en kartlegging av en enhet eller av en gruppe ansatte, ofte ved arbeidsplasser som brukes av flere personer.

Hvorfor kartlegge?

Siktemålet er å avdekke forhold i arbeidsmiljøet som kan føre til at ansatte kan utvikle eller forverre muskel- og skjelettplager. Det er sammensatte årsaker til slike plager, og en kartlegging tar derfor både for seg fysiske og organisatoriske faktorer. En kartlegging kan brukes for å forebygge plager, eller søke etter årsaker til plager.  De ergonomiske forholdene bør kartlegges i forbindelse med byggeprosjekter og etablering av nye arbeidsplasser.

Hva inngår i en kartlegging?

I en ergonomisk kartlegging inngår formøte, befaring, samtaler med de ansatte, dokumentasjon og vurdering av ergonomiske forhold. Kartleggingen kan munne ut i f.eks. ergonomi-opplæring for de ansatte samt forslag til tiltak og forbedringer.

Forberedelser ved enheten

Som et hvert HMS-tiltak bør leder diskutere og planlegge omfang og gjennomføring med verneombudet. Leder og verneombud kan gjerne delta i kartleggingen.

Bestilling

Enhetens leder foretar bestilling, fortrinnsvis som del av fakultetets årlige handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjenesten.
 

Publisert 11. juli 2013 11:28 - Sist endret 20. juli 2016 10:17