Workshop

En workshop er et utviklingseminar hvor alle ved enheten deltar. Det er et verktøy som involverer og ansvarliggjør de ansatte.

Hvorfor?

  • Ved en workshop får en tatt i bruk kunnskap og erfaring hos en gruppe personer eller hele enheten for å komme fram til utvikling og forbedring av arbeidsmiljøet. Det er en intensiv økt som frambringer mye informasjon på kort tid.
  • Workshoper kan brukes som forberedelser til andre kartlegginger, både fysiske og psykososiale, som etterarbeid etter ARK, ved risikovurdering, ved faste arbeidsmiljøgjennomganger og ved utvikling av nye mål.

Hva inngår?

  • Forberedelse av workshopen med valg av metode og vinkling gjøres i samarbeid med leder og verneombud.
  • Vanlig tidsbruk på selve workshopen er fra to timer til en hel dag, avhengig av kompleksitet og tema.
  • Det vil vanligvis være et gruppearbeid underveis i workshopen.
  • BHT bistår i forberedelse, fasilitering av og etterarbeid vedrørende workshopen. Opplegg for workshopen er alltid skreddersydd til enheten. Forslag til opplegg kan hente ideer fra: LØFT for grupper (løsningsfokusert tilnærming), positiv psykologi, SWOT-analyse, casebasert workshop, for å nevne noe.

Forberedelser ved enheten

Leder og verneombud, og eventuelt lokalt arbeidsmiljøutvalg, bør diskutere formålet med workshopen og hvordan resultatene skal tas videre.

Bestilling

Enhetens leder er bestiller. Det er en fordel å få dette med i enhetens handlingsplan for bruk av BHT.
 

Publisert 18. juli 2013 14:21 - Sist endret 10. apr. 2017 12:11