Gruppeveiledning ergonomi

Undervisning for en gruppe med kort individuell veiledning i etterkant.

Hvorfor?

Ved god kunnskap om sammenhengen mellom arbeidsstillinger, arbeidsteknikk og muskel- og skjelettplager, er det mulig å forebygge en del av disse plagene.

Hva inngår?

Temaer for veiledningen er:

  • informasjon/rådgiving angående arbeidsteknikk og -stillinger
  • utforming av arbeidsplasser - forskjellige typer stoler, bord, belysning, plassering, pc-utstyr osv. samt hensiktsmessig bruk av disse
  • pauser, variasjon og egen aktivitet som forebygging
  • informasjon om hva som kan inngå i individuelle funksjonsvurderinger og tilrettelegging (av arbeidsplass og oppgaver)

Dette gjøres for grupper opp til 15 ansatte, det legges opp til en kort individuell veiledning for de som ønsker det etter gruppeveiledningen.

Forberedelser ved enheten

Det er  en fordel om gruppeveiledningen settes opp på handlingsplanen ved det årlige bestillingsmøte mellom fakultetene og BHT. Enheten må ordne lokaler for gruppeveiledningen, samt sette opp liste over de av deltakerne som ønsker individuell veiledning etterpå.
 

Publisert 27. mars 2020 12:33 - Sist endret 7. juli 2020 15:31