Systematisk HMS og opplæring

Bedriftshelsetjenesten bidrar inn i enhetenes systematiske HMS-arbeid og HMS-opplæringen ved UiO.

Kurs

BHT bidrar til grunnopplæringen innen HMS ved UiO, med modulene inneklima, ergonomi og psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø. Enheten kan tilby en rekke skreddersydde kurs for enhetene og lokale arbeidsmiljøutvalg. Under følger noen eksempler.

Arbeid for en helsefremmende arbeidsplass!

Kontakt

Konflikter, hvordan de oppstår og håndteringsmetoder

Kontakt

Samtaleteknikk

Kontakt: Psykologspesialist Benedicte Westin

Sykefraværsoppfølging

Kursbeskrivelse: Sykefraværsoppfølging

Kontakt: Bedriftssykepleier Trine Evensen

Relatert informasjon: Sykefravær (arbeidstilsynet.no)

Sykefraværsoppfølging - lettere psykiske helseplager

Kontakt: Bedriftssykepleier Trine Evensen

Stress i arbeidslivet

Kontakt: Seniorrådgiver Kristine Mollø-Christensen

Relatert informasjon: Stress (arbeidstilsynet.no)

Stress for stipendiater

Kontakt: Seniorrådgiver Kristine Mollø-Christensen

Ergonomi for gravide

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Graviditet og arbeidsmiljø (arbeidstilsynet.no)

Gruppeveiledning

Kursbeskrivelse: Gruppeveiledning ergonomi

Kontakt: Bedriftsfysioterapeut Carolina Lybäck-Forsbacka

Relatert informasjon: Ergonomi (arbeidstilsynet.no)

Omstilling og omorganisering

Kontakt

Relatert informasjon

Ubehagelige hendelser, trusler og vold

Kontakt

Relatert informasjon: Vold og trusler (arbeidstilsynet.no)

Smittevern

Kursbeskrivelse: Smittevern

Kontakt: Bedriftssykepleier Trine Evensen

Arbeid i team

Kontakt: Psykologspesialist Benedicte Westin

Kommunikasjon på arbeidsplassen

Kontakt: Seniorrådgiver Kristine Mollø-Christensen

Systematisk HMS

Kartlegging

Kontakt: Enhet for BHT (e-post)

Vernerunder

Kontakt: Enhet for BHT (e-post)

Relatert informasjon: Prosedyre for vernerunde

Risikovurderinger

Beskrivelse av tjenesten: Risikovurderinger

Kontakt: Enhet for BHT (e-post)

Relatert informasjon: Prosedyre for risikovurdering

Byggesak

Vi bistår med rådgivning i forbindelse med nybygg og ombygging av arbeidslokaler.

Belysningsforhold

Kontakt:

Relatert informasjon: 

Inneklima og materialvalg

Kontakt:

Relatert informasjon: 

Innflytting til kontorlandskap

Kontakt:

Relatert informasjon: 

Innkjøp av møbler, utstyr og maskiner

Kontakt:

Relatert informasjon: 

Omstilling

Kontakt:

Relatert informasjon: 

Støyforhold

Kontakt:

Relatert informasjon: 

Universell utforming

Kontakt:

Relatert informasjon: 

Ventilasjon, avtrekkskap, punktavsug, sikkerhetskabinett

Kontakt:

Relatert informasjon: 

 

Publisert 10. mai 2012 17:26 - Sist endret 13. juli 2020 12:21