Smittevernkurs

Dette er et kurs for deg som jobber med biologiske faktorer på et laboratorium. Kurset er rettet mot brukere. Ledere og verneombud oppfordres også til å ta kurset.

Hvorfor?

For å sikre et trygt arbeidsmiljø for de som jobber med biologisk materiale, og et godt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid overfor UiO og samfunnet.

Hva inngår?

Dette kurset er dialogbasert og det er lagt opp til mye bruk av gruppearbeid. Det holdes av bedriftssykepleier.

Kurset tar for seg følgende emner:

  • Intro biologiske faktorer
  • Roller og ansvar
  • Risikovurdering
  • Basale smittevernrutiner
  • Vern og vane
  • Skader og førstehjelp
  • Avfall og renhold

Bestilling av kurset

Enhetens leder foretar bestilling, fortrinnsvis som del av fakultetets årlige handlingsplan for bruk av bedriftshelsetjenesten. Dette smittevernkurset kjøres også to ganger årlig gjennom Enhet for HMS sine HMS-kurs ved UiO.
 

Publisert 21. juli 2015 17:35 - Sist endret 20. juli 2016 10:40