Sykefraværskurs

Kurset er ment for ledere og personalkonsulenter, og gjennomføres i samarbeid med Fraværsgruppen i Seksjon for lønn.

Hvorfor?

Godt sykefraværsarbeid kan både redusere sykefraværstiden, og noen ganger også forhindre sykefravær. I sykefraværsoppfølgingen er det en rekke oppgaver som tilligger arbeidsgiver. Dette kurset gir en oversikt over oppgaver og mulige verktøy i forbindelse med disse.

Hva inngår?

Kurset er dialogbasert og tar for seg:

  • IA-avtalen ved UiO
  • Sykefraværsoppfølgingsrutiner med oppfølgingsplan og dialogmøter
  • Roller i sykefraværoppfølgingen
  • Overgang til refusjonsbasert fravær
  • Råd om sykefraværssamtalen med den ansatte
  • Informasjon om ordninger som NAV Raskere tilbake, økonomiske virkemidler m.m.

Kurset har en varighet på tre timer.

Bestilling av kurset

Sykefraværskurset bestilles enten av enheten selv eller UiO sentralt, fortrinnsvis ved det årlige møtet for bestilling av BHT-tjenester.

Minst ti deltakere, maks 20.
 

Publisert 4. aug. 2015 15:48 - Sist endret 20. juli 2016 10:40