English version of this page

Refusjon av reiseutlegg til gjester

Mottar du verken lønn eller honorar fra UiO og krever refusjon for reiseutlegg, ber vi deg følge rutinene nedenfor.


Under reisen og ditt oppholdet ved UiO

Ta vare på alle originalkvitteringer! Sett deg inn i krav til dokumentasjon ved refusjoner.

Etter ditt opphold ved UiO

 1. Refusjonskrav for reiseutlegg skal leveres innen én måned etter reiseslutt.
 2. Fyll ut utgiftsrefusjonsskjema (word) / (odt).
  Merk:
  • Hvis du ikke har et 11-sifret norsk identifikasjonsnummer, må du oppgi ditt passnummer.
  • Hvis du krever refusjon for kost- og kilometergodtgjørelse, må du fylle ut reiseregning på papir.
  • Utbetalinger kan kun gjøres til privat bankkonto. Hvis utbetaling skal gjøres til en organisasjon eller et firma, må det sendes en faktura til UiO. Innhent referansenummer hos enheten ved UiO som skal refundere dine reiseutgifter.
 3. Hvis utbetaling skal gjøres til utenlandsk bankkonto, må du i tillegg fylle ut skjema for utenlandsbetaling (pdf).
  Merk:
  • Adressen på skjemaet må stemme 100 % overens med adressen som er registrert av din bank.
  • Ved utbetalinger til de fleste europeiske bankkonti må det oppgis både IBAN-kode og BIC-adresse. Les instruksjonene på skjemaet for betalinger til land uten IBAN-kode.
  • Ved utbetalinger til andre land finnes det andre krav. Undersøk med din bank for hvilke krav som må oppfylles for at du skal kunne motta utenlandske overføringer på din konto. UiO utbetaler i NOK, SEK, DKK, EUR, GBP, USD, CHF, AUD og CAD. For land som ikke har noen av disse som offisiell valuta så overfører UiO i USD, bortsett fra Island hvor UiO overfører i NOK.
  • I feltet Beneficiary / Account holder må navnet til alle eiere av kontoen oppgis og ikke bare navnet til personen som krever refusjon, for eksempel «Maria og John Andersson».
  • Du vil belastet for bank- og vekslegebyrer.
 4. Send undertegnet skjema og påkrevd dokumentasjon til enheten ved UiO som skal refundere dine reiseutgifter.

Utbetaling av refusjon

 • Refusjoner utbetales som regel to ganger i måneden, se kjøreplan for reise og refusjoner.
 • Som regel tar det minst 6 uker fra datoen du sender refusjonskravet til UiO til beløpet er overført til din konto. Betalinger til utlandet kan ta betydelig lengre tid.

Publisert 2. nov. 2016 14:05 - Sist endret 22. aug. 2018 18:01