English version of this page

Reiseregning på papir

Får du timelønn eller honorar fra UiO eller har du mottatt et reiseforskudd, fyller du ut reiseregning på papir. Ellers skal du følge andre rutiner.


Frist

Reiseregning skal leveres innen én måned etter reiseslutt.

Skjema du skal bruke

Slik fyller du ut og leverer skjema

1. Start med å fylle ut person- og reiseopplysninger på forsiden

 • Navn og fødselsnummer
 • Privatadresse
 • Bankkontonummer
  • Fyll ut hvis du ikke har mottatt en utbetaling fra UiO tidligere eller hvis bankkontonummeret ditt skal endres; endringen vil gjelde alle fremtidige utbetalinger fra UiO.
  • Skal betalingen sendes til utlandet, må det legges ved et eget skjema med bankopplysninger (pdf). Du vil belastet for bank- og vekslegebyrer.
 • Arbeidssted (enhet)
 • Hva reisen gjelder (type reise)
 • Reisested inkludert by (noen byer har andre satser enn det som gjelder i landet ellers)
 • Reisens formål
 • Dato og klokkeslett for utreise og retur
 • Type overnatting (hotell, pensjonat, annet)

2. Fyll ut baksiden

 • Reisespesifikasjon og -utlegg
  • Spesifikasjon og utlegg til transport som skal refunderes
  • Kjørte strekninger ved krav om km-godtgjørelse for bruk av eget kjøretøy; statens satser for reiser innenlands (difi.no) gjelder både for innenlands- og utenlandsreiser
  • Nødvendige tidspunkter for å vise at beregning av kostgodtgjørelse og nattillegg er korrekt ved reise gjennom flere land
 • Utlegg til hotell, mat og andre utgifter
  • Før opp alle utlegg til overnatting (hotell, pensjonat, leilighet), mat og andre utgifter som parkering og lignende. 
  • Husk å føre opp navn og adresse på overnattingssteder du har hatt utlegg på.
  • Har du bodd privat én eller flere netter, opplyser du om dette i neste avsnittet «Overnatting».
 • Overnatting
  Dette feltet fyller du ut for overnatting som du ikke har hatt utgifter for:
  • Oppgi navn og adresse på hotell, pensjonat eller annet overnattingssted.
  • Hvis du har overnattet på et privat sted, skriv «Bodd privat». Du trenger ikke å oppgi adresse.
 • Merknader
  Utdyp eventuelt annen informasjon.

3. Sluttfør utfylling på forsiden

 • Reiseutlegg
  Overfør fra baksiden av skjema summen av «Reiseutlegg» og «Utlegg til hotell, mat og andre utgifter».
 • Godtgjøringer
  • Før opp antall, sats og beløp på kostgodtgjøringer og ulegitimerte nattillegg som du har krav på, se regelverk og satser i høyremargen. Er du usikker på hva du har krav på, kontakt lokal økonomienhet.
  • Har du bruk egen bil, overfør godtgjørelsesbeløpet fra baksiden av skjema og dokumenter forhåndsgodkjenning av leder med budsjettdisponeringsmyndighet på én av to måter:
   1. Overordnets signatur i feltet ”Hjemmel for bruk av bil” på baksiden av skjema.
   2. Skjema for forhåndsgodkjenning (word) - nynorsk (word)
 • Sum reiseutlegg og godtgjøringer
  Legg inn summen av alle oppførte utlegg og godtgjøringer i raden «Til sammen» og kolonnen «Beløp».
 • Trekk
 • Brutto reiseregning
 • Reiseforskudd
  • Er det utbetalt et forskudd i forbindelse med reisen, skal det føres opp og trekkes fra.
  • Spesifiser eventuelt mottak av reiseforskudd i feltet «Merknader» på baksiden av skjema.
 • Nettobeløp
 • Underskrift
  Sett inn dato og din underskrift i raden «Regningsutsteders underskrift».

4. Lever reiseregningen og påkrevd dokumentasjon

Lever utfylt og undertegnet reiseregning sammen med påkrevd dokumentasjon til lokal økonomienhet.

Utbetaling

 • Refusjoner utbetales normalt to ganger i måneden, se kjøreplan for reise og refusjoner for spesifikke datoer.
 • Som regel tar det minst 6 uker fra datoen du sender refusjonskravet til UiO til beløpet er overført til din konto. Betalinger til utlandet kan ta betydelig lengre tid.
 • Utbetaling via sjekk gjøres ikke lenger.
Publisert 2. nov. 2016 14:50 - Sist endret 21. sep. 2020 10:04