English version of this page

Tenk miljø når du reiseplanlegger

Denne sjekklisten er også nyttig ved invitasjon av gjester, sensorer og forelesere som må reise for å komme til UiO.

illustrasjon av et tre som gir stoppunkter for flybestilling
Illustrasjonsfoto: University of Iceland. Klikk på bilde for større versjon.
 1. Er reisen faktisk nødvendig? 
  Epost og Skype gjør det enkelt å samarbeide uten å reise.
 2. Kan reisen erstattes av en telefon- eller videokonferanse? 
  Mer informasjon om telefonkonferanser og videokonferanser.

 3. Kan du bruke et annet transportmiddel enn fly? 
  Hvis prisen på tog/buss er tilnærmet lik flyprisen, anbefales miljøvennlig transport (der det er tidsmessig rimelig). Husk å regne med flytog to ganger t/r ved prissammenligning.

 4. Kan flere korte reiser slås sammen?

 5. Kan du slå to fluer i en smekk?
  Kanskje kan en sensor også holde et seminar, eller kanskje skal du og samarbeidspartneren uansett på samme konferanse, og kan legge inn et møte samtidig?

 6. Kan du droppe flyet en vei?
  Alle monner drar. Tog én vei svarer til (nesten) halvering av utslippene på reisen.

 7. Kan du unngå å fly inn sensorer/opponenter?
  Kanskje holder det med at én opponent/sensor flys inn, mens en kan være med via videokonferanse? Kanskje kan man prioritere at minst en av opponentene skal ha en kort reise?

 8. Unngå å legge interne møter/seminarer til steder man må fly til.

 9. Velg kollektivtransport på lokale reiser.
  Dette er rimeligst og mest miljøvennlig. Dersom kollektivtransport ikke er mulig, kan du låne elbil til reiser i arbeidstiden via UiOs elbilpool.

 10. Bruk elbil istedenfor taxi.
  Det er bedre for miljøet, og du slipper reiseregning. Må du ta taxi, er det hos enkelte drosjeselskap mulig å velge miljøbil når du bestiller (elbil/hybrid). 

Publisert 27. aug. 2019 14:47 - Sist endret 5. nov. 2019 10:43