English version of this page

Hvorfor har UiO en reisebyråavtale?

  • For å sikre den ansattes sikkerhet og trygghet under tjenestereiser
  • For å sikre etterlevelse av UiOs retninglinjer for tjenestereiser
  • For å ha oversikt over organisasjonens reisevirksomhet
  • For å holde kontinuerlig oversikt over alle UiOs reiserelaterte avtaler
  • For å sikre lavest mulig totalkostnad. Reisekostnader som skal dekkes via reiseregning skal være kjøpt hos de leverandører det er gjort avtale med i den grad det er mulig.
Publisert 21. okt. 2016 11:50 - Sist endret 26. okt. 2016 09:34