English version of this page

Tidspunkt for utstedelse av billetter

UiOs reisebyrå Egencia utsteder billetter så nær avreise som mulig i henhold til flyselskapets billettregistreringsregler på den enkelte flybillett/pristype.

Fordeler

  • Færre endringshonorarer etter billettutstedelse fra Egencia
  • Færre endring/avbestillingsgebyrer fra flyselskapene
  • Forbedret kontroll over at UiOs retningslinjer for tjenestereiser etterleves

Ulemper?

I svært få tilfeller kan billettprisen bli noe justert mellom bestillingstidspunkt og billettutstedelse, i hovedsak grunnet endringer i valutakurs og skatter og avgifter. Undersøkelser viser imidlertid at denne policyen for billettutstedelsestidspunktet totalt sett fører til en betydelig besparelse for alle berørte parter.

Publisert 10. mai 2016 09:05 - Sist endret 10. mai 2016 09:50