English version of this page

Forsikringer ved utenlandsopphold

Her er en oversikt over de viktigste forsikringene som er relevante for ansatte ved UiO ved et utenlandsopphold.

Merk: For de fleste av disse forsikringene er det en forutsetning at du er medlem i norsk folketrygd under utenlandsoppholdet.


Reiseforsikring

Yrkesskadeforsikring

Livsforsikring

Private forsikringer

  • I de fleste tilfeller vil det være aktuelt å tegne privat forsikring i tillegg til folketrygden eller tilsvarende rettigheter i andre land. Dette kan gjelde både helseforsikring og andre forsikringer som for tyveri, hjemtransport, ulykke, erstatningsansvar med mer.
  • Spesielt ved opphold i USA anbefales det sterkt å vurdere en privat helseforsikring. Kontakt ditt eget forsikringsselskap og kanskje et par andre for å få et tilbud. Som vitenskapelig ansatt kan du tegne gunstig forsikring gjennom ANSAs stundentforsikring (ansa.no).
  • Vær oppmerksom på at en helårs reiseforsikring vanligvis gjelder kun for et visst antall dager av gangen og krever at du returnerer til Norge for at den skal gjelde på nytt. Se derfor etter en forsikring som dekker deg for hele perioden du skal være borte.
  • De fleste norske forsikringsselskaper krever også at du er medlem av norsk folketrygd under utenlandsoppholdet. Dersom du ikke er det, kan løsningen være å tegne forsikring i landet du skal reise til.
Publisert 10. sep. 2012 20:47 - Sist endret 21. aug. 2018 11:32