Informasjon til alle nytilsatte ved Det teologiske fakultet

Som nyansatt ved fakultetet er det viktig at du bruker tid på å sette deg inn i informasjonen du finner på disse nettsidene. Nederst på siden finner du informasjon som gjelder ansettelsesforhold som er felles for alle ansatte ved Universitetet i Oslo.

Praktisk informasjon ved oppstart

  • Tilgang til IT-tjenester: For brukernavn, innlogging på kontormaskin, e-post, tilgang til kalenderprogram og andre IT-tjenester, ta kontakt med din lokale IT-ansvarlige på hjelp@teologi.uio.no. Du må være registrert i UiOs lønn- og personalsystem før du kan få tilgang.
  • Personpresentasjon og foto: Når du er nyansatt skal du lage en personpresentasjon på nett. Hjelp til å sette opp denne får du av den lokale nettredaksjonen. Nettredaktør kan også være behjelpelig med å ta profilbilde til personpresentasjonen. Kontakt nettredaksjonen@teologi.uio.no.
  • Ansattkort: Alle som er ansatt ved UiO i mer enn tre måneder skal ha eget ansattkort med navn, bilde, fødselsdato/-nummer og signatur. Utstedelse av kortet foregår på SiO-senteret på Blindern. Mer om ansattkort
    Du må være registrert i UiOs lønns- og personalsystem for å kunne få utstedt et permanent kort. Dersom det er behov for det, kan du få låne et utlånskort i infosenteret.
  • Skattekort: Det er ikke lenger nødvendig å levere skattekort på papir. På TF kan spørsmål om personalforhold rettes til personal-hr-hms@teologi.uio.no.
  • Parkering: Med parkeringsapp kan ansatte ved UiO parkere på parkeringsplassene som er merket med A på universitetsområdene. Se mer om parkering


Hvem gjør hva i administrasjonen?


Hold deg oppdatert om hva som skjer på fakultetet

Følg med på våre "For ansatte"-sider for å få vite hva som skjer ved fakultetet. Følg også fakultetet på Facebook og Twitter!

Du kan selv melde inn om ting som skjer til kalender@teologi.uio.no.


Nyttige verktøy i arbeidshverdagen


Faglige og sosiale møteplasser

Onsdagslunsj med vaffel: Det er onsdagslunsj for ansatte i kantina kl. 11.30. Ta med matpakke! Det serveres gratis kaffe og vafler. Dekanen forteller om nytt fra fakultetet.

Teologisk fellesforum: TFF er et felles forum for alle vitenskapelig ansatte, med regelmessig samlinger gjennom semesteret. Følg med i arrangementslisten.

Fakultetsseminar: Det arrangeres fakultetsseminar for alle ansatte 1-2 ganger i året. Disse foregår noen ganger ved fakultetet, og noen ganger ved at man reiser bort.

Alle ansatte oppfordres dessuten til å delta på arrangement i tilknytning til semesterstart og semesteravslutning.

 
Gjør deg kjent med organisasjonen

Øverste faglige leder ved fakultetet er dekanen. Øverste administrative leder ved fakultetet er fakultetsdirektøren.

Fakultetsstyret er fakultetets øverste beslutningsorgan og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

I tillegg har fakultetet en rekke råd og utvalg.

 

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

UiO har fokus på HMS-arbeid, her finner du informasjon om beredskapsplan, varslingssystem, brannvern og kurstilbud.

Kompetanseutvikling

Det finnes en rekke ulike kurs for ansatte ved UiO, som man har rett til å ta i arbeidstiden.

Fakultetets historie

Det teologiske fakultet ble dannet i 1811, som en av de fire første fakulteter ved opprettelsen av Universitetet i Oslo (Det kongelige Frederiks Universitet eller Universitas Regia Fredericiana).