English version of this page

Forskudd til spesielle formål

Behandling av forskudd er ressurskrevende og utbetales derfor kun unntaksvis.


Slik unngår du behov for forskudd

Generelle vilkår

  • Forskudd gis bare til personer som har et ansettelsesforhold til UiO.
  • Det gis ikke forskudd på mindre enn 3 000 kroner.
  • Det innvilges ikke forskudd til selskapelighet utenfor arbeidstid (julebord, sommerfest eller lignende), gaver og utlegg som kan gjøres opp med kredittkort.
  • Nytt forskudd skal ikke anvises før tidligere forskudd er gjort opp.

Spesielle formål som kvalifiserer til forskudd

  • Utbetaling av kontantgodtgjørelser ved studier, undersøkelser eller lignende
  • Innkjøp hvor det ikke er mulig å få tilsendt faktura

Søknad

Utbetaling

  • Forskudd utbetales 1. og 3. uke hver måned, unntatt i juli hvor det bare er utbetaling den første uken. For eksakte datoer se Seksjon for lønns kjøreplan for lønns- og reisekjøringer.
  • Forskudd kan ikke heves som sjekk.

Oppgjør

Publisert 26. mars 2015 14:35 - Sist endret 23. okt. 2018 10:33