English version of this page

Timelønn 2017/2018

Gyldig fra 1. mai 2017 til 30. april 2018

Tidligere C-tabell utgikk ved mellomoppgjøret 2017 per 01.05.2017.

Beregning av timelønn

Timelønn beregnes med 1950 som delingstall (37,5 timer/uke x 52 uker/år = 1950 timer/år).

Timelønnede som er medlem av Akademikerne

  • Timelønn fastsettes slik: avtalt årslønn fratrukket OU-fond kr 400 kroner og delt på 1950 timer/år.
  • Ved inngåelse av timelønnsavtale for medlemmer av Akademikerne skal det oppgis stillingskode samt timelønn med to desimaler.

Eksempler på laveste avtalefestede timelønn for utvalgte stillingskoder

Stilling Årslønn Timelønn
SKO 1018 Vitenskapelig assistent 288.300 147,60
SKO 1108 Forsker 436.900 223,90
SKO 1011 Førsteamanuensis 486.100 249,10
SKO 1013 Professor 605.800 310,50
SKO 1065 Konsulent 333.700 170,90
SKO 1408 Førstekonsulent 358.200 183,50

Timelønnede som er uorganisert eller medlem av LO-Stat, Unio eller YS-Stat

  • Timelønn fastsettes slik: avtalt årslønn fratrukket OU-fond (A-tabell for LO/Unio/YS (pdf)) og delt på 1950 timer/år.
  • Ved inngåelse av timelønnsavtale med uorganiserte eller medlemmer av LO/Unio/YS skal det oppgis stillingskode samt timelønn med to desimaler.

Timelønnstabell LO/Unio/YS

Lønnstrinn 37,5 timer Lønnstrinn 37,5 timer
19 149,10 61 270,30
20 150,90 62 275,50
21 152,80 63 280,90
22 154,70 64 286,20
23 156,60 65 291,60
24 158,60 66 296,90
25 160,70 67 302,40
26 162,80 68 307,60
27 164,80 69 313,50
28 166,80 70 319,70
29 168,70 71 327,30
30 170,70 72 333,20
31 172,60 73 339,10
32 174,60 74 345,30
33 176,60 75 352,10
34 178,70 76 361,20
35 180,80 77 370,30
36 182,90 78 382,20
37 185,30 79 394,20
38 187,70 80 406,30
39 190,10 81 418,20
40 192,60 82 429,70
41 195,20 83 441,10
42 198,10 84 452,60
43 200,90 85 466,90
44 203,90 86 481,20
45 207,00 87 495,60
46 210,10 88 507,00
47 213,40 89 518,50
48 216,80 90 529,90
49 220,40 91 541,50
50 223,80 92 552,80
51 227,40 93 564,30
52 231,20 94 575,70
53 235,20 95 587,30
54 239,00 96 598,50
55 243,20 97 609,70
56 247,20 98 621,00
57 251,50 99 631,70
58 256,00 100 642,40
59 260,70 101 653,20
60 265,30    

Beregning av grunnsats for overtid, helge- og høytidsdager m.v.

For alle ansatte beregnes timesats for overtid, helge- og høytidsdager m.v. med delingstall 1850 timer/år, se Hovedtariffavtalene §§ 13, 15 og 16 (lovdata.no).

Publisert 14. aug. 2017 14:14 - Sist endret 21. okt. 2020 10:20