English version of this page

Universitetets barnehage

Universitetets barnehage eies og drives av Universitetet i Oslo. Plassene er forbeholdt barn av ansatte ved universitetet. Barnehagen er godkjent for 63 heldagsplasser for barn i alderen 1-6 år fordelt på fem avdelinger.

Åpningstider

  • Barnehagens åpningstid er daglig fra kl 7.45 – 16.45. Fra 1. juni til 1. september stenger vi kl. 16.00.
  • I utgangspunktet er barnehagen åpen alle virkedager bortsett fra jul- og nyttårsaften, men barnehagen kan stenge enkelte dager i perioder hvor barnas ferieavvikling gjør at svært få benytter barnehagen.

Barnetegning som viser en liten jente

Søknad

  • For å kunne søke må barnet være født.
  • Barn som er født i opptaksåret settes automatisk på venteliste fra januar året etter.

Send søknad om barnehageplass 2019/2020

Betaling og satser

Oppholdsbetalingen følger pr i dag Oslo kommunes satser (oslo.kommune.no).
 

Publisert 21. okt. 2008 15:20 - Sist endret 22. mai 2019 11:59