Velferdsutvalget for fakultetssekretariatet ved HF

Velferdsutvalget er satt sammen av personer fra ulike seksjoner i fakultetsadministrasjonen. 

Følgende personer sitter i utvalget:

  • Graciete Sousa og Peter Kristoffersen fra studieseksjonen
  • Tonje Olsen og Julie Bårdsen Tøllefsen fra seksjon for HR, personal og arkiv
  • Christian-Magnus Mohn fra IT-seksjonen
  • Olaf Sunde Christensen fra kommunikasjonsseksjonen
  • Yasothara Nanthagopal fra økonomiseksjonen
  • Mari Bergseth-Hasle fra forskningsseksjonen

Hva gjør vi?

Vi ønsker som best vi kan å bidra til et hyggelig arbeidsmiljø i fakultetsadministrasjonen.  Blant annet i form av hyggelig sammenkomster som julelunsj, sommerfest og andre aktiviteter.

Vi er representanter for alle ansatte i administrasjonen, og tar gjerne i mot ideer og tips til arrangementer og annet som kan bidra til sosial trivsel på arbeidsplassen og samle oss på tvers av seksjonene. Har du noe du vil foreslå, kan du melde det inn til oss på vår e-postliste velferdsutvalget@hf.uio.no.

Kommende arrangementer

Hallo-Vin 2018 - fredag 02. november 2018

Vaffeldag - tirsdag 12.november 2018

Førspill til julebord - fredag 07. desember 2018

Julelunsj - mandag 17. desember 2018

Omvisning på kulturhistorisk museum - 29. eller 30. januar 2019

 

Publisert 21. okt. 2015 14:43 - Sist endret 4. des. 2018 14:51