Velferdstilbud ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet legger vekt på et godt velferdstilbud for sine ansatte. Fakultetet legger til rette for at ansatte kan treffes i ulike sosiale sammenhenger.

Faglig påfyll

Hvert semester arrangeres det et miniseminar for administrativt ansatte, med lunsj inkludert. Følg også med på instituttenes nettsider for informasjon om faglunsjer og andre åpne foredrag.

Sosiale festligheter

Fakultetet arrangerer årlig 17. mai-feiring med mottakelse i kollegieværelset. Med noen års mellomrom arrangeres det også en fakultetsfest. De ulike enhetene på fakultetet arrangerer årlige julebord og sommerfester.

Hagefest

Fakultetet har en ny tradisjon med å arrangere en hagefest for alle sine ansatte. Den foregår i Universitetshagen og Frokostkjelleren. Festen finner sted i august. Invitasjon sendes alle ansatte.

Publisert 16. jan. 2015 10:52 - Sist endret 3. juli 2019 19:28