Velferdstilbud ved Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet legger vekt på et godt velferdstilbud for sine ansatte.

Fakultetet legger til rette for at ansatte kan treffes i ulike sosiale sammenhenger.

Faglig påfyll

Hvert semester arrangeres det et miniseminar for administrativt ansatte, med lunsj inkludert. Følg også med på instituttenes nettsider for informasjon om faglunsjer og andre åpne foredrag.

Sosiale festligheter

Fakultetet arrangerer årlig 17. mai-feiring med mottakelse i kollegieværelset. Med noen års mellomrom arrangeres det også en fakultetsfest. De ulike enhetene på fakultetet arrangerer årlige julebord og sommerfester.

Fredagskaffe

Det er fredagskaffe med vinlotteri for sekretariatet annenhver fredag. Ansvaret for å arrangere dette går på rundtur blant seksjonene i fakultetsadministrasjonen.

Publisert 16. jan. 2015 10:52 - Sist endret 2. aug. 2016 12:18