Kulturhistorisk museums velferdstilbud

Kulturhistorisk museum har mange fine tilbud til sine ansatte.

Velferdsutvalget

Kulturhistorisk museums velferdsutvalg gir støtte til disse og andre tiltak etter søknad innenfor avsatt ramme for velferdsstøtte. Denne er i 2016 på totalt kr 25000.