KHMs velferdstilbud

KHM har mange fine tilbud til sine ansatte.

Årlige arrangementer

  • Sommerfest
  • Julebord

Kantine

KHM har sin egen katine for ansatte.

Aktiviteter

KHMs velferdsutvalget

KHMs velferdsutvalg gir støtte til disse og andre tiltak etter søknad innenfor avsatt ramme for velferdsstøtte. Denne er i 2016 på totalt kr 25000.