Velferdstilbudet ved Det medisinske fakultet

Faglig påfyll

Det arrangeres seminarer for faglig oppdatering for administrasjonen ved behov. Følg også med på informasjon om faglunsjer og andre åpne foredrag.

Sosiale festligheter

Hver måned arrangeres lønningspils for alle som vil ved hele fakultetet. Som hovedregel første fredag etter lønning.

Meld deg på e-postlisten

De ulike enhetene på fakultetet arrangerer julebord og sommerfester.

Innebandy

Bli med på innebandy!

Meld deg på e-postlisten

Fakultetsadministrasjonen: Velferdsutvalg

Fakultetsadministrasjonen har et eget velferdsutvalg som sørger for faglig påfyll og allmøter.

 

Publisert 14. jan. 2015 13:15 - Sist endret 24. nov. 2015 14:21