Sosiale arrangementer ved SV

SV-fakultetet har et eget Velferdsutvalg (VU). Velferdsutvalget skal legge til rette for sosiale aktiviteter for teknisk-administrativt ansatte ved fakultetet, og er ansvarlig for å opprette komiteene som arrangerer fakultetets julebord og sommerfest. Velferdsutvalget koordinerer Torsdagsklubben.

Torsdagsklubben

For hvem?

Alle administrativt ansatte på SV

Innhold

Sosialt arrangement etter arbeidstid torsdag.

Tidspunkt

To torsdager i vårsemesteret, en torsdag i høstsemesteret. Arrangøransvaret går på rundgang mellom enhetene på fakultetet:

  • FAKADM (høsten 2019)
  • ØI (våren 2020)
  • ISS (våren 2020)
  • SAI (høsten 2020)
  • PSI (våren 2021)
  • TIK (våren 2021)
  • ISV (høsten 2021)

Pris

Deltakerne betaler mat og drikke selv. Eventuelle inngangspenger dekkes av fakultetet med en maksimumspris på NOK 100,- pr person pr gang.

Sommerfest og julebord

For hvem?

For alle på fakultetet og for dem som har sluttet siden siste fest.

Innhold

Faglig program: to foredrag av vitenskapelig ansatte ved fakultetet, festmiddag med taler

Tidspunkt

Normalt første fredag i juni og første fredag i desember.

2019

  • Sommerfest: fredag 7. juni
  • Julebord: 29. november

Pris

Fakultetet dekker inntil 650 per person som er påmeldt hvis man ikke leier lokale, og inntil 900 per påmeldte person hvis man leier lokale.

Fredagsmingel

Ansatte oppfordres til å ta initiativ til fredagsmingel eller sosiale sammenkomster andre dager i uken.

E-postlisten fredagslarm[at]sv.uio.no kan benyttes til sosiale initiativ. Her er både nåværende og tidligere ansatte mottakere.

For å bli lagt til e-postlisten: meld deg på her eller ta kontakt med Velferdsutvalget.

Publisert 14. jan. 2015 11:19 - Sist endret 30. aug. 2019 11:27