Velferdstilbud ved Det teologiske fakultet

TF har en egen Trivsels- og velferdskomite på tvers av teknisk-administrativt ansatte, vitenskapelig ansatte og midlertidig ansatte. Hver gruppe velger en representant som sitter i en periode på to år.

Den nåværende komiteen ble valgt våren 2016 og består av:

Publisert 16. jan. 2015 11:09 - Sist endret 29. aug. 2016 11:46