Velferdstilbud ved Det teologiske fakultet

TF har en egen Trivsels- og velferdskomite på tvers av teknisk-administrativt ansatte, vitenskapelig ansatte og midlertidig ansatte. Hver gruppe velger en representant som sitter i en periode på to år.

Den nåværende komiteen ble valgt våren 2018 og består av:

  • For fast vitenskapelig ansatte: Vemund Blomkvist
  • For midlertidig ansatte: Sjur Atle Furali
  • For teknisk-administrativt ansatte: Rigmor Smith-Gahrsen
Publisert 16. jan. 2015 11:09 - Sist endret 17. des. 2019 11:04