Kunstklubben

Bård Breivik ”Fraktaler” (utsnitt), utsmykning Ole Johan Dahls hus, UiO

Bård Breivik ”Fraktaler” (utsnitt), Ole Johan Dahls hus. Foto: UiO/Anders Lien

Kunstklubben er et tilbud til de ansatte og et sted hvor de ansatte kan møtes på tvers av faglige og kulturelle grenser. Kunstklubben skal fremme interessen for kunst og kunsthåndverk og gi større innsikt i og forståelse for ulike kunstuttrykk og kunstretninger.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Bli medlem

Alle ansatte ved UiO kan bli medlemmer i Kunstklubben.

  • Medlemskap koster kr. 400 per år.
  • Meld deg inn ved å fylle ut dette nettskjemaet.
  • Medlemsavgiften betales til konto 6039 06 56877 i Nordea.
    Mottaker: Kunstklubben ved UiO
    Viktig:  Merk innbetalingen med ditt navn i meldingsfeltet!
  • Aktivitetene annonseres på nettsiden og sendes i e-post til medlemmene.

Utlodning

Innenfor de midler som er til rådighet, kjøpes kunst og kunsthåndverk (malerier, grafikk m.v.) til fordeling blant medlemmene. Fordelingen av de innkjøpte kunstverkene skjer ved loddtrekning blant medlemmene på medlemsmøter.