Kunstklubben

Kunstklubben er et tilbud til de ansatte og et sted hvor de ansatte kan møtes på tvers av faglige og kulturelle grenser. Kunstklubben skal fremme interessen for kunst og kunsthåndverk og gi større innsikt i og forståelse for ulike kunstuttrykk og kunstretninger.

Bli medlem!

  • Medlemskap koster kr. 400.
  • Meld deg inn ved å sende e-post til Berit Johansen.
  • Medlemsavgiften betales til konto 6039 06 56877 ved Nordea.
    Mottaker: Kunstklubben ved UiO
    Viktig:  Merk innbetalingen med ditt navn i meldingsfeltet!

Arrangementer 2018

Utlodning

Innenfor de midler som er til rådighet, kjøpes kunst og kunsthåndverk (malerier, grafikk m.v.) til fordeling blant medlemmene. Fordelingen av de innkjøpte kunstverkene skjer ved loddtrekning blant medlemmene på et medlemsmøte om høsten.

Mindre utlodninger kan finne sted i forbindelse med Kunstklubbens arrangementer.

Publisert 23. sep. 2008 12:24 - Sist endret 17. okt. 2018 12:58