Senior: Medlemsmøte 2018

Styret i Seniorforeningen UiO ønsker sine medlemmer velkommen til årets medlemsmøte. Få en orientering om foreningens aktiviteter og planer, et spennende foredrag om sjøfart og kystkultur i norsk kunst og litteratur på slutten av 1800-årene og hyggelig sosialt samvær med bevertning. Påmeldingsfrist: 11. oktober

«Vår ære og vår makt har hvite seil oss bragt» skrev Bjørnstjerne Bjørnson i diktet “Norsk sjømandsang” fra 1861. Diktet er en hyllest til den norske sjømann og temaet står sentralt i norsk kunst og litteratur i andre halvdel av 1800-tallet. Kveldens engasjerende foredragsholder Fridthjof Bringager vil ta oss med på et spennende kulturelt seilas.

Saksliste

  1. Styrets leder Solveig Hatling ønsker velkommen og orienterer kort om foreningens aktiviteter og planer framover
  2. «Har hvite seil oss bragt» – Sjøfart og kystkultur i norsk kunst og litteratur på slutten av 1800-årene
    Foredrag ved kunst- og kulturhistoriker Fridthjof Bringager
  3. Servering av snitter og kaffe/te

Litt om foredraget

«Lenge var norsk kultur og nasjonale identitet knyttet til bondekultur og innlandsnaturen med fjell, daler og fjorder.  Omkring 1870 skjer det markant skifte i interessefelt blant kunstnere, forfattere og forskere. Nå kommer sørnorske kystlandskap, skipsfart og sjømenn i fokus for malere som Hans Gude og Christian Krogh, og forfattere som Bjørnstjerne Bjørnson og Jonas Lie.  Storbonden er ikke lenger alene representant for det typisk norske, men inn kommer sjømannen - ikke minst losen som er villig til å ofre livet på sjøen for å redde andre.  Vi skal se eksempler på dette skiftet i billedkunst og litteratur og komme inn på dets bakgrunn i tidens mer realistiske estetikk, landskapsforståelse og næringsutvikling.»

- Fridthjof Bringager

Påmelding

Av hensyn til serveringen ber vi om påmelding innen 11. oktober.

Meld deg på medlemsmøtet

Informasjon

Har du spørsmål, kontakt styreleder Solveig Hatling på mobil 911 78 820 eller e-post solveig.hatling@gmail.com.

Publisert 16. juni 2018 11:05 - Sist endret 10. sep. 2018 09:15