Senior: Årsmøte 2019

Styret i Seniorforeningen UiO ønsker sine medlemmer velkommen til årsmøte. Få en orientering om foreningens aktiviteter i 2018 og planer framover, og spander noen grøss på deg selv ved å lytte til professor emeritus Lars Walløes foredrag om pest. Påmeldingsfrist: 11. mars 2019

Pest har vært kjent i minst 3 000 år. Sykdommen dukket opp i store pandemier som ødela hele befolkninger i byer gjennom middelalderen. Også siden har det vært små utbrudd. Den siste store pandemien begynte i Kina i 1894 og spredte seg til Afrika, stillehavsøyene, Australia og Amerika hvor den nådde San Francisco i 1900. Pest forekommer fortsatt i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Professor emeritus Lars Walløe vil gi oss noen spennende innblikk i dette skumle fenomenet som har så mange liv på samvittigheten.

Saksliste

  1. Åpning av møtet
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
  4. Godkjenning av årsrapport for 2018 (pdf)
  5. Godkjenning av resultatregnskap for 2018 (pdf) og reiseregnskap for 2018 (pdf) med revisjonsberetning for 2018 (pdf)
  6. Godkjenning av budsjett for 2019 (pdf)
  7. Valg av styre- og varamedlemmer, se innstilling fra valgkomiteen (pdf)
  8. Valg av valgkomité
  9. Innkomne forslag

Les referat (pdf)

Foredrag

Lars Walløe. Foto: Ståle Skogstad

Etter årsmøtet vil professor emeritus Lars Walløe fortelle oss om «Hverdagsliv i pestens tid - Om pestepidemier i Norge og i europeiske land fra Svartedauden (1348-52) til Den store nordiske krig (1710-11)».

Sosialt samvær

Møtet avrundes med servering av snitter og kaffe/te på møtelokalet.

Påmelding

Påmelding forutsetter at du er medlem av Seniorforeningen og har betalt kontingenten for 2019.

Påmeldingsfrist: 11. mars 2019

Meld deg på årsmøtet 2019

Arrangør

Seniorforeningen
Publisert 8. nov. 2018 14:51 - Sist endret 8. nov. 2019 13:26