Kort om seniorforeningen

Seniorforeningen ønsker å bidra til at medlemmene kan opprettholde kontakten med UiO og med tidligere kolleger og andre ansatte på tvers av fakultetsgrensene, og derved styrke følelsen av tilhørighet til UiO gjennom å tilby meningsfylte opplevelser i fellesskap.

Foreningen er åpen for alle ansatte fra fylte 60 år. Årskontingenten i 2020 er kr 300.

Foreningens aktiviteter

Bildet kan inneholde: photography, tilpasning.
Årsrapport 2019 (pdf)

Det tilbys 4 – 6 arrangementer pr semester:

  • Utflukter: Vi drar på kortere og lengre turer til museer, utstillinger, samlinger og andre kulturinstitusjoner.  Hvert år arrangeres en utenlandstur i samarbeid med en erfaren turarrangør.
  • Medlemsmøter: Det holdes minst ett møte per semester: årsmøte i vårsemesteret og ordinært medlemsmøte om høsten. Til møtene hentes det inn foredragsholdere med ulik faglig bakgrunn. Foredragene dekker et vidt spekter innen vitenskap, kultur, kunst og samfunnsrelaterte emner.
  • Teaterbesøk: En gang i semesteret går foreningens medlemmer sammen i teater, i operaen eller på konsert.
  • Uten mat og drikke… Vi kombinerer det kulturelle med det behagelige: På utfluktene spiser vi lunsj sammen på et hyggelig sted, og medlemsmøtene avsluttes med bevertning. I desember hvert år arrangeres julelunsj på en bedre restaurant.

Kultur- og velferdsutvalget gir økonomisk støtte til foreningen. Universitetet holder kontor, datastøtte og hjelp til publisering på nett.

Nye medlemmer ønskes velkommen!

Ta en titt på vårt program og se om dette passer for deg! For eksempler på aktiviteter som foreningen har organisert, se under Tilbakeblikk og Årsrapport 2019 (pdf).

Meld deg inn i seniorforeningen

Kontakt

Har du spørsmål, er du velkommen til å kontakte et styremedlem per telefon eller sende en henvendelse til:

Universitetets seniorforening
Postboks 1048 Blindern
0316 Oslo

styret@seniorforeningen.uio.no

Publisert 22. mai 2013 15:02 - Sist endret 3. mars 2020 09:54