Styret i Seniorforeningen

Seniorforeningens styre består av åtte medlemmer og holder møte rundt fem ganger per semester.

Styremedlemmer

Solveig Hatling
Leder
911 78 820
solveig.hatling@gmail.com
Else-Lydia Toverud
Nestleder
932 54 707
e.l.toverud@farmasi.uio.no
Eva Gretland
Kasserer
415 16 996
gretland.eva@gmail.com
Olaug Kristine Bringager
416 67 238
o.k.o.bringager@admin.uio.no
Gro Corell
478 55 024
grocorell@yahoo.com
Tone Greve Gedde
908 10 518
t.g.gedde@iln.uio.no
Berit Timm Marcussen
994 33 622
berittimm53@gmail.com
Narve Trædal
410 20 255
narvet@ifi.uio.no

 

Styremøter

15 jan.
10:00, Seniorforeningens lokaler i Fysikkbygningen
12 feb.
10:00, Seniorforeningens lokaler i Fysikkbygningen
26 feb.
10:00, Seniorforeningens lokaler i Fysikkbygningen
18 mars
10:00, Seniorforeningens lokaler i Fysikkbygningen

Vedtekter

Styrets arbeidsområde

Adgangsbregrenset til styremedlemmer

Kontakt

Universitetets seniorforening
Postboks 1048 Blindern
0316 Oslo
Tlf: 22 85 69 18
styret@seniorforeningen.uio.no