English version of this page

Sykkelparkering og dusj

Sykler eller løper du til jobben? UiO har sykkelvaskemaskin, låst sykkelparkering og garderober med dusj.

UiO tilrettelegger for at flest mulig av de ansatte kan sykle til jobben og tilbyr garderober med dusj i de fleste bygninger. Utenfor de fleste av UiOs bygninger er det sykkelstativer som syklene kan låses til med medbragt lås. Vi har også noen sykkelparkeringer som er låst med kortlås. Arbeidet med å forbedre tilbudet til de syklende er i gang. 

Gratis sykkelvaskemaskin og servicepunkt

I kjelleren på Niels Henrik Abels hus er det sykkelvaskemaskin som kan brukes gratis av ansatte og studenter. Åpne døra med kortlåsen til venstre, for deretter å åpne garasjeporten innenfra med øverste bryter til høyre for porten. 

Foran Helga Engs hus er det et servicepunkt for sykkel. Her er det både pumpe og mulighet for å fikse småting på sykkelen. Verktøyene er festet med stålwire til stativet og kan trekkes ut.

Låst sykkelparkering

For ansatte som ønsker at sykkelen skal stå på låst parkering under tak, har UiO tre lukkede områder som kan åpnes med ansattkortet. Merk at det ikke er tillatt å ta med sykler inn i UiOs bygninger.

Garderober med dusj

I veldig mange av UiOs bygninger finnes det garderober med dusj som kan brukes av ansatte.

Meld fra om skader, mangler og behov

Du kan melde inn behov som gjelder daglig drift, renhold, uteområder, avfall, intern flytting, budtjenester eller annet driftsarbeid.

Driftsmeldinger

Lurer du på hvorfor det bråker eller om vi planlegger arbeider der der du jobber?
Se oversikt over pågående og planlagte arbeider.