English version of this page

Til deg som er leder

UiO har iverksatt en rekke tiltak for å stimulere ansatte til fysisk aktivitet. Din holdning og ditt engasjement som leder til disse tiltakene står sentralt i å gjøre UiO til en sunn, trygg og trivelig arbeidsplass.

Slik kan du bidra

  • Sett deg inn i ordningen for trening i arbeidstiden og grønn resept.
  • Bidra til å gjøre UiOs ordning for trening i arbeidstiden kjent blant dine ansatte. Ta for eksempel jevnlig initiativ til å diskutere på din enhet om hvordan dere kan bruke fysisk aktivitet som noe fellesskapsbyggende.
  • Oppmuntre ansatte å komme med egne ønsker og tanker om hvordan fysisk aktivitet kan gjennomføres på arbeidsplassen.
  • Lag enkle avtaler med ansatte som vil trene.

Hvorfor legge til rette for fysisk aktivitet?

  • Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og kan bidra til økt trivsel.
  • Personer som er fysisk aktive og i god fysisk form er mindre syke enn personer som er lite aktive.
  • Fysisk aktivitet er veldokumentert for å forebygge og behandle over 30 ulike diagnostiserte helseproblem og tilstander.

Les mer om fysisk aktivitet og arbeid (pdf)

Regelverk

Arbeidsmiljøloven § 3-4 sier at:

Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.

Les mer om regelverket på arbeidstilsynet.no

 

Publisert 1. juli 2014 11:09 - Sist endret 4. des. 2019 14:50