English version of this page

Hva gjør KVU?

Kultur- og velferdsutvalget (KVU) skal bidra til å styrke fellesskapet og tilhørigheten til UiO blant alle ansatte.

  • KVU arrangerer aktiviteter og skaper møteplasser på tvers av arbeidssteder, fag og stillinger slik at de ansatte kan bli bedre kjent med ulike deler av UiO og med hverandre.
  • Utvalget gir midler til ulike trivsels- og kulturtiltak ved UiO. For mer informasjon, se utvalgets retningslinjer.
  • KVU administrerer Velferdsprisen som deles ut årlig til en gruppe ansatte, et fagmiljø eller enkeltpersoner. Les mer om velferdsprisen.
Publisert 11. sep. 2018 15:22 - Sist endret 17. sep. 2018 11:28