English version of this page

Medlemmer

Kultur- og velferdsutvalget skal bestå av fire medlemmer oppnevnt av arbeidsgiver, fire medlemmer oppnevnt av fagforeningene, samt en observatør.

Leder

Liv Nuland  (oppnevnt av arbeidsgiver)

Nestleder

Eric Jon Erlingsson  (NTL UiO) fungerende.

Medlemmer

Ola Bratseth (oppnevnt av Forskerforbundet)

Alv Reidar Dale (oppnevnt av arbeidsgiver)

Øystein Foss (oppnevnt av arbeidsgiver)

Britt-Marie Forsudd (oppnevnt av Parat UiO)

Stein Michael Storleer (oppnevnt av Akademikerne)

Katja Andersson (oppnevnt av NTL UiO, i permisjon)

Varamedlemmer

Jarle Mikkelsen (vara for Stein Michael Storleer)

Oversikt funksjonstid KVU

Funksjonstid (pdf)

Publisert 6. okt. 2008 07:45 - Sist endret 4. des. 2019 09:28