English version of this page

Retningslinjer for tildeling av velferdslån

Som ansatt ved UiO kan du søke om å få et lønnsforskudd under betingelsene nedenfor. Slike såkalte velferdslån er rentefrie og nedbetales ved trekk i lønnen.

Hva kan jeg få lån til?

 1. Boligkjøp (ikke mer enn 6 måneder tilbake i tid)
 2. Uventede hendelser som har gitt akutte økonomiske vansker.
  Dette er det ”typiske” velferdslånet som gis i forbindelse med vannskade, tannlegeregning og lignende.
 3. Pålegg fra borettslag og sameier, eksempelvis skifte av vinduer, bad osv.
 4. Velferdshensyn knyttet til engangshendelser
  Eksempler er samlivsbrudd, alvorlig sykdom og dødsfall i nær familie.
 5. Depositum for leie av bolig for utlendinger det første året de er i Norge.
  Bestemmelsen kan kun brukes av personer med arbeidskontrakt av minst ett års varighet. Søknaden må ledsages av anbefaling fra enheten. Kopi av leieavtale må vedlegges som dokumentasjon.
 6. Særlige velferdshensyn og utgifter som anses nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne fungere tilfredsstillende i stillingen ved UO.
  Denne bestemmelsen vil normalt bare komme til anvendelse i saker der lokal enhet også er i kontakt med Personalavdelingen.

Hva får jeg ikke lån til?

 • Kjøp av forbruksvarer
 • Utgifter som er påregnelige og/eller som ikke har et særlig velferdsaspekt
 • Oppussing av bolig eller fritidsbolig
 • Misligholdte betalingskontrakter
 • Restskatt
 • Skader på, og kjøp av, fritidsbolig
 • Refinansiering

Hvor mye kan jeg låne?

 • Det kan gis lån for flere forhold, men samlet lånebeløp skal til enhver tid ikke overstige 2 brutto månedslønner.
 • For punktene 4 og 5 er forskuddet begrenset til maksimum én månedslønn og en tilbakebetalingstid på maksimum ett år.

Andre vilkår

 • Alle lån skal knyttes opp mot dokumenterte utgifter.
 • Stillingen skal være tiltrådt og prøveperioden slutt før lån kan utbetales (gjelder ikke pkt. 5).
 • Det tas forbehold om midlertidige stillinger.
 • Låneperiode kan ikke være lenger enn tilsettingen ved UiO.
 • Ved fratredelse eller ulønnet permisjon fra UiO skal restsaldo på lånet gjøres opp.
 • Det gis normalt bare velferdslån bare en gang til samme forhold.
Publisert 10. jan. 2012 12:45 - Sist endret 22. aug. 2018 18:01