English version of this page

Skatteregler for velferdslån


Inntektsskatt

  • Du betaler ikke inntektsskatt av fordelen ved et rentefritt lån hvis tilbakebetalingstiden er ett år eller kortere og lånebeløpet er under 3/5 av grunnbeløpet i folketrygden (G).
  • Overstiger lånet 3/5 av grunnbeløpet, er rentefordelen av hele lånet skattepliktig.
  • Lån på mindre enn 3/5 av grunnbeløpet er skattepliktig i sin helhet dersom tilbakebetalingstiden er over ett år.
  • For skattepliktige lån beregner lønnssystemet et forskuddstrekk automatisk utifra lånets størrelse og normsatsen for rentefritt arbeidsgiverlån.

Formueskatt

  • Når det gjelder formuesskatt kan lånesaldo pr. 31. desember gå til fratrekk i formuen.
  • Saldobeløpet står på siste lønnsslipp i desember og må føres som en korreksjon i selvangivelsen.
Publisert 24. apr. 2018 10:09 - Sist endret 24. apr. 2018 10:10